Uus õppekava ja väärtuspädevus.

 

 

Eriprogramm koolijuhtidele ja pedagoogidele. 

Koolituse kestus 1t. 45 min. - 3t.  
 

Arvamusi toimunud koolituste kohta:

Mart Raukas on ainukene mulle teada olev mõtleja, kes suudab Sokratese meetodit kasutades panna inimesi keerulistele eetilistele küsimustele lihtsaid lahendusi leidma.
On fenomenaalne, kuidas tema kaasahaaravad vestlused auditooriumiga on mõistetavad väga erineva intellektuaalse tasemega inimestele.
Priit Perens, AS Swedbank juht


Mart Raukas on alati intrigeeriv ja väga hea esineja. Habemenoana teravad mõtted ja sügav kultuuriloo tundmine avab uusi horisonte ja võimaldab igapäevatööd vaadata värske pilguga
Martin Bahovski, Elisa AS ärikliendi osakonna direktor


 

Mida õpetame?

Mis on väärtused? Kuidas väärtused meie otsustustegevust suunavad? Mis seos on väärtuspädevusel uue õppekava ning õpetaja igapäevatööga? Kuidas väärtused suhestuvad sotsiaalse pädevusega?
Kaasajal, mis jutt väärtustest on muutunud üleüldiseks moeks ja väärtustermineid kõlab igaühe huultel, oskavad vaid vähesed neile küsimustele selget ja arukat vastust anda. 

Pakume Teie kooli kõigile pedagoogidele mõeldud ühiskoolitust selle kohta, kuidas väärtustest arukalt ja üldmõistetaval viisil kõnelda. Koolitus sisaldab novembris 2010 aastal KUMU konverentsisaalis toimunud uue õppekava diskusiooni kokkuvõtet.

Koolituse käigus kasutatakse selget keelt ja esitatakse tabavaid näiteid selle kohta, kuidas on mõttekas ning kuidas mittemõttekas väärtustest mõelda ja kõnelda. Koolituse eesmärgiks on anda Teie kollektiivile ühise mõistmise jõud. Väärtusdiskursuse hea kogemus saab olema pardigmaatiliseks aluseks Teie kollektiivi väärtusaruteludel.

 

Kes koolitab?

Mart Raukas on Eesti juhtivaid väärtusanalüütikuid, pikaajalise pedagoogilise kogemusega ülikooli professor ja üks Eesti mõjuvamaid koolitajaid.
Laiemale üldsusele on ta tuntud oma avalike loengutega ja esseistlike sõnavõttudega. Tema isikupärane esinemismaneer ja eluliste näidete läbipikitus mõtlemise loogilise vahedusega loovad oodatud kuulamiselamuse.

 

 

Paideia garantii.

Kõigi Paideia.ee koolituste suhtes kehtib garantii: Kui ei jäänud rahule - ära maksa!