Väärtustest - lihtsalt ja selgelt

Eriprogramm koolijuhtidele ja pedagoogidele. 

Koolituse kestus 1t. 45 min. - 3t.  
 

Arvamusi toimunud koolituste kohta:

Mart Raukas on ainukene mulle teada olev mõtleja, kes suudab Sokratese meetodit kasutades panna inimesi keerulistele eetilistele küsimustele lihtsaid lahendusi leidma.
On fenomenaalne, kuidas tema kaasahaaravad vestlused auditooriumiga on mõistetavad väga erineva intellektuaalse tasemega inimestele.
Priit Perens, AS Swedbank juht


Antud koolitusest oli väga palju abi. Pärast selles osalemist saime hästi produktiivselt oma kooli arengukava paika mõelda.

Virge Ong, Sõmeru Põhikooli direktor

Mart Raukas on alati intrigeeriv ja väga hea esineja. Habemenoana teravad mõtted ja sügav kultuuriloo tundmine avab uusi horisonte ja võimaldab igapäevatööd vaadata värske pilguga
Martin Bahovski, Elisa AS ärikliendi osakonna direktor


 

Mida õpetame?Mis on väärtus? Mis on fakt? Kuidas rääkida väärtustest selges, lihtsas ja üldarusaadavas keeles? Kuidas väärtustega oma otsustusi põhjendada? 

Kaasajal, mis väärtusterminid on muutunud üleüldiseks moeks, suudavad vaid vähesed ennast selles vallas mõttekalt väljendada.

Koolitus on mõeldud kogu kooli pedagoogilisele personalile. 

Elust võetud tabavate ja vaimukate näidete abil demonstreeritakse nii väärtusdiskursuse absurdseid kui ka õnnestunud igapäevapraktikaid. 

Koolitus annab kogu Teie kollektiivile ühise mõistmise kogemuse, olles seeläbi paradigmaatiliseks aluseks väärtusdiskusioonidele, mis on palju mõttekamad kui kaasajal vohav väärtusrelativism.Kes koolitab?


Mart Raukas on Eesti juhtivaid väärtusasjatundjaid, pikaajalise kogemusega ülikooli professor ja üks Eesti mõjuvamaid koolitajaid.
Laiemale üldsusele on ta tuntud oma avalike loengutega ja esseistlike sõnavõttudega. Tema isikupärane esinemismaneer ja eluliste näidete läbipikitus mõtlemise loogilise vahedusega loovad oodatud kuulamiselamuse.

 
 

Paideia garantii.


Kõigi Paideia.ee koolituste suhtes kehtib garantii: Kui ei jäänud rahule - ära maksa!